Aktualizace 34.08. pro rok 2024. Lze instalovat na verzi 34.06. v období 04/2024 nebo 05/2024.
Velikost souboru: 7,57 MB
Staženo: 631

Mzdy32 verze 34.08. pro rok 2024 ze dne 9.5.2024

Verze se reinstaluje na verzi 34.06. v období 04/24 nebo 05/24. 

1.1.C. Dovolená (respektive už 1.1.0. Zařazení nového zaměstnance) - připomínám, že v případě, kdy zaměstnanec nemá stanovenou pracovní dobu (jedná se zejména o DPP a DPČ) se do MS 1.1.A. Pracovní doba automaticky nedoplní položka Typ nároku na dovolenou, po kompletním zadání a uložení zaměstnance do MS je nutné tuto položku překontrolovat, případně doplnit, pokud se jedná o dohodu delší než 1 měsíc.  

2.2. Čisté mzdy - doplňkové PP s DM 384 je zahrnuto do příkazu k úhradě.

3.6.3. Průměry: Opraven interval pro nápočet do položek Základ běžný a Základ roční. Chyba se projevila jen u nových instalací od období 01/24.  U klientů, kteří program používali už v roce 2023, se chyba neprojevila.
Pokud máte novou instalaci z obdobi 01/24 a průměry pro období 04/24 se Vám u nikoho nevypočetly (u všech zaměstnanců jsou nulové), prosím, zatelefonujte mi (602270713), napravím. 

3.6.7.6. Potvrzení pro soud - oprava intervalů pro rok 2024 (chybně se napočítával řádek č.7 Potvrzení, rozsah období lze zadat pouze v roce zpracování. Příklad: Pbdobí 04/2024: rozsah období je 01/24 až 04/24. Pokud je třeba doplnit pro soud i údaje z roku 2023, nastavte se do období 12/23 a sestavu vytvořte za požadovaná období roku 2023 (např. 5/23 až 12/23). 

6.4.1. Řádky mzdového listu - opraven nápočet do ř.143 Doplatek, kdy se tento řádek vytvářel i pro jednotlivá PPV (zahrnovaly se sem některé srážky, u nichž se PPV sleduje pro jiné účely).

Děkuji za spolupráci.                                Helena Plavecká