Aktualizace 34.06. pro rok 2024. Lze instalovat na verzi 34.04. v období 02/2024 nebo 03/2024.
Velikost souboru: 4,01 MB
Staženo: 655

Mzdy32 verze 34.06. pro rok 2024 ze dne 10.3.2024

Verze se reinstaluje na verzi 34.04. v období 02/24 nebo 03/24. 

1.1.C. Dovolená: Pro účely opravy nároku na dovolenou, která se převedla u dohod do roku 2024, byly pro mne uvolněny položky Loňská a Vyčerpáno. Pokud máte v období 01 nebo 02/24 tyto položky u dohod obsazeny z předchozích let, zavolejte mi, opravíme

  • Doplněna aktualizace vyčerpané a proplacené  dovolené (za období 01 až 03, tj. až do období, které není uzavřeno) u DPP a DPČ, jak do MS dovolených, tak pro výplatnice a nápočty. Aktualizace MS bude od období 03/24 probíhat standardně jako u pracovních smluv. 
  • Pro přechod do roku 2025 se bude i u DPP a DPČ provádět standardní převod zůstatku dovolené jako u pracovních smluv.
  • Připomínám: Pro výpočet dovolené je nutné mít v MS Pracovní doba u DPP a DPČ vyplněný Typ nároku na dovolenou (počet týdnů), stejně jako u pracovní smlouvy.
  • POZOR, pokud přidáváte dohodu u zaměstnance, který již má nějaký pracovněprávní vztah, musíte Typ nároku v MS zadat při zadání PPV . Pokud máte pokračující PPV s dohodami, překontrolujte, zda je Typ nároku zadán správně.

2.1. Hrubé mzdy:  Doplněn výpočet procentem ze mzdy u doplňkového podnikového příspěvku na penzijní připojištění (DM 384), funguje stejně jako DM 382.
Pokud k Vám nastoupí nový zaměstnanec v průběhu roku 2024 (nebo vaši zaměstnanci uzavřou nové penzijní) a vy budete přispívat na penzijní připojištění nebo jinou variantu, nechte si předložit smlouvu s příslušným PF, příspěvky na smlouvy uzavřené od 1.1.2024 se budou uvádět na Potvrzení o zdanitelných příjmech do ř. 10, kam se v současné době uvádí pouze soukromé životní pojištění (DM 385). Budeme řešit v programu do další verze, až zjistím podrobnosti.

Změny již platné od 1. ledna 2024

1. Navýšení limitu pro daňové odpočty až na 48 000 Kč (níže v tomto textu radíme, jak získat maximální snížení daňového základu).
2. Prodloužení minimální doby spoření (tedy splnění jedné z podmínek pro čerpání naspořených prostředků) u nových smluv z pěti na deset let.
3. Možnost dvou smluv penzijního spoření (můžete mít staré i nové penzijko zároveň, nemusíte se bát přejít ze starého penzijka do DPS).
4. Nový typ fondu – tzv. alternativní fond – za cenu vyššího rizika nabídne i vyšší výnos.
5. Daňový rámec DIP.

Změny, které vláda plánuje až od 1. července 2024

1. Starobní důchodci by už neměli dostávat státní příspěvky. Vzhledem k tomu, že se má jednat o retroaktivní úpravu (týkala by se tedy již uzavřených smluv a tím by měnila pravidla během spoření), je možné, že bude ještě změněna. Jestli se vás tato situace týká, neváhejte využít do konce června možnost stávající výše státního příspěvku. Když změna opravdu nastane a budete si ukládat s penzijkem méně než dva roky, doporučujeme neuzavírat produkt s tím, že přijdete o naprosto všechny prostředky, a dospořit s úložkou alespoň 100 Kč měsíčně.

2. Změna výše státních příspěvků – sjednotí se jejich sazba. Stát začne k měsíčně uloženým částkám mezi 500 a 1700 korunami přidávat jednotných 20 %. Zatím tedy ještě účastníci dostávají mezi 23 a 30 % z uložené částky od 300 až do 1000 korun a nad tisícovku se výše státem zaslaného příspěvku již nemění. Od července bude stát motivovat účastníky penzijka k vyšším úložkám a 20% příspěvek pošle až do částky 1700 korun. Odkládat na svůj penzijní účet můžete samozřejmě více, ale horní limit pro státní příspěvek je stanoven na 340 korun, tedy 20 % ze 1700 Kč.

Jak získat maximální snížení daňového základu

Pro období od 1. 1. do 30. 6. 2024 činí taková úložka 5000 Kč měsíčně. Částka 1000 Kč měsíčně bude využita pro získání maximálního státního příspěvku a zbývajících 4000 Kč měsíčně na snížení daňového základu o 48 000 Kč ročně. V období od 1. 7. do konce roku a dál to bude úložka ve výši 5700 Kč měsíčně. Pro získání maximálního státního příspěvku bude použito 1700 Kč měsíčně, na snížení daňového základu pak zbylá částka 4000 Kč měsíčně. Limit 48 000 Kč je společný pro penzijko, životní pojištění, pojištění dlouhodobé péče a DIP.

Změny zpracoval například portál Finparáda zde.

https://finparada.cz/8166-7-zmen-penizijniho-sporeni.aspx

3.2.9. Vybrané druhy mezd: Inovována sestava pro vybrané druhy mezd, položky Sazba, Dny, Množství, Koruny jsou funkční. Druhy mezd lze vybrat výčtem (např. 110,150,620) nebo od..do (např. 100..1457 (zobrazí se řádkově všechny DM, které hrubé mzdy obsahují a to za zaměstnance, a součtu za všechny vybrané zaměstnance). 

3.3.6. Průměrné výdělky: Na žádost uživatelů byla do sestavy zahrnuta i plnění poskytovaná ze zisku (fondu odměn).

3.4.1.1.1. (4.) Přehled za zaměstnance: Upravena Legenda na 7,1% odvodu zaměstnance.

3.6.6.1.3. Pracovní doba: Opraven interval pro zápočet odpracovaných hodin (nezapočítávala se otcovská dovolená).

3.6.7.5. Potvrzení pro banku:  Inovován formulář; vzhledem k tomu, že má každá banka jiné požadavky, pokusila jsem se tuto sestavu vytvořit víceméně obecně podle uživatelských požadavků.

3.7.5.3. Vyúčtování zálohové daně - Nerezidenti: Opraven interval NerDaneZal=KC_ZAM_DanZalohova=500 (nepatří sem vratka daně z RZ).

6.4.1. Druhy mezd - opravy a aktualizace:
DM 244 Náhrada za výkon práce nadlimitní * opraveno nastavení Hodiny nesmí být 0,
DM 1004 Celkový příjem v Kč * aktualizován popis,
DM 1500 Čistý příjem * aktualizován popis.

 

Děkuji za pochopení a úžasnou spolupráci.   Helena Plavecká