Aktualizace 34.04. pro rok 2024. Lze instalovat na verzi 34.00. až 34.02. v období 01/2024.
Velikost souboru: 8,95 MB
Staženo: 607

Mzdy32 verze 34.04. pro rok 2024 ze dne 7.2.2024

Verze se reinstaluje na verzi 34.00. až 34.02. v období 01/24. 

2.1. Hrubé mzdy: Pokud se Vám u zaměstnanců nepočítá penzijní nebo jiné přídavky, nebo vynětí, nemáte nastaveno v MS 1.1.8. Mzdové údaje v položce Způsob pořízení (*) negativní. Opravte a znovu přepočtěte mzdy v 2. Zpracování (hrubé i čisté). 

3.4.1.1.1., 3.4.1.1.4. Přehled  - opraveno v hlavičce sestav % odvodu zaměstnance z 6,5 % na 7,1 %.

3.6.6.1.3. Pracovní doba - opraven nápočet položky Odpracované hodiny (některé DM se započetly 2x). Prosím překontrolujte, zda zahrnutá doba ve sloupci Odprac.hodiny odpovídá odpracované a omluvené započtené době.

6.3.3.1.Formuláře výplatnic - s touto verzí programu se doplní výplatnice s datem 6.2.2024: 

  • 2024 V12                 ● 2024 V12 mailem                  ● 2024 V22 

Omlouvám se velice, v předchozí verzi jsem Vám omylem poslala neaktualizované výplatnice. Doufám, že mi to prominete a znovu nastavíte příslušné výplatnice.

6.4.1.1. Číselníky vlastní 

Druhy mezd: Opraven odvod u DM 270 Nepeněžní dary do 2 tis.Kč - POZOR odvádí se vše.

Sazby sociálního zabezpečení: Znovu se přeinstaluje číselník, někteří z Vás i přes moje důrazné varování spustili znovu závěrku za období 12/23 (někteří i několikrát). Překontrolujte po reinstalaci číselník, zda máte v položce %OdCPr hodnotu 7,10 v příslušných řádcích.  Pokud nemáte hodnoty správně i po reinstalaci verze 34.04, budete mít chybný odvod za zaměstnance se všemi důsledky - kromě toho, že budete mít špatně výplaty (odvod zaměstnance je od 1.1.2024 ve výši 7,1 % (v 2023 to bylo 6,5%), neodešlete PVPOJ - neprojde kontrolami na ČSSZ. V tom případě ihned volejte svému poradci nebo mně.

Řádky mzdového listu - Znovu se přeinstaluje číselník 

Oba číselníky se přeinstalují bez dotazu.

Položky výplatnice - znovu se přeinstaluje číselník Položky výplatnice  - na dotaz. Pokud používáte standardní výplatnice z distribuce, odpovězte ANO, pokud máte již hotové vlastní výplatnice pro rok 2024, odpovězte NE.

Mezi obdobími 01/24 a 12/23 se vždy pohybujete volbou období v nabídce 6.1. Zpracovávané období, nikoliv opakovanou závěrkou za období 12/23. Dokud totiž neuděláte v období 01/24 uzávěrku roku předchozího, program Vám to dovolí.

Nezapomeňte aktualizovat průměry u zaměstnanců, kteří měli v roce 2023 mzdu na hranici minimální (zaručené) mzdy. Viz sestavu 3.6.3.2. Kontrola PP průměrů na zaručenou mzdu. Je-li sestava prázdná, je vše OK, vypisují se pouze zaměstnanci, u nichž není splněna podmínka.

 

Pokud najdete chybu, prosím, okamžitě mi dejte vědět. 

Děkuji za pochopení a spolupráci.  Helena Plavecká