Jsou zde všechny aktualizace od začátku kalendářního roku, respektive od poslední úplné instalace. U každé aktualizace je uvedeno:
  • číslo verze,
  • datum, kdy byla aktualizace uvolněna k distribuci,
  • přibližná velikost archívu,
  • stručný popis změn.
Každá aktualizace je zabalena do archívu formátu zip. Po stažení si proto tento archív rozbalte na vlastní disk. Lze instalovat z disku, CD nebo jiného přenosného média.

Instalaci spustíte z modulu Mzdy, nabídka 5.7.Instalace nové verze. Výhodnější je nakopírovat obsah aktualizačního archívu do adresáře UPD v adresáři modulu Mzdy. Reinstalace proběhne (po schválení uživatelem) automaticky při příštím spuštění programu Mzdy. (Pokud program při spuštění nalezne v podadresáři UPD instalační soubory s novější verzí programu, nabídne automatickou reinstalaci. Pokud ji uživatel odmítne, nabídne se ještě při spuštěních programu a pak si bude uživatel moci zvolit, zda instalaci nabízet i nadále.)

Místo ručního stahování a instalování aktualizací lze s výhodou využít automatických aktualizací programu, které zajistí automatické stahování příslušných aktualizací. Počítač, na kterém je program nainstalován, musí mít přístup do sítě Internet. Navíc tak získáte možnost stažení licencí on-line a průběžné zobrazování aktuálních zpráv pro uživatele přímo v programu okamžitě po jejich zveřejnění.


Aktualizace 33.10. pro rok 2023. Lze instalovat na verzi 33.04.. nebo 33.06. nebo 33.08. v období 02/2023 nebo 03/2023.
Velikost souboru: 3,960.43 Kb
Staženo: 620

Aktualizace 33.08. pro rok 2023. Lze instalovat na verzi 33.04.. nebo 33.06. v období 02/2023 nebo 03/2023.
Velikost souboru: 3,86 MB
Staženo: 331

Aktualizace 33.06. pro rok 2023. Lze instalovat na verzi 33.04.. v období 02/2023 nebo 03/2023.
Velikost souboru: 3,85 MB
Staženo: 377