Aktualizace 33.12. pro rok 2023. Lze instalovat na verzi 33.10.. v období 06/2023 nebo 07/2023.
Velikost souboru: 4,37 MB
Staženo: 656

Mzdy32 verze 33.12. pro rok 2023 ze dne 7.7.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.10. v období 06/23 až 07/23.

 • Do programu doplněn test nastavení přepínačů z důvodu ztráty nastavení některých údajů, které doplňuje uživatel (výchozí nastavení “státních” hodnot doplňuje program při spuštění). Test se provádí na centrále (nikoliv na satelitech),  kontroluje se naplnění následujících údajů:
  1.      bankovní spojení pro sociální zabezpečení
  2.      bankovní spojení pro zákonné pojištění
  Jestliže test najde nedoplněné hodnoty v těchto údajích, soubor v 6.3.1. Přepínače je poškozen. Prosím uživatele, u nichž tato situace nastane, aby mi okamžitě zatelefonovali bez ohledu na čas, a zároveň poslali SMS (včetně telefonního čísla). Zároveň přestaňte okamžitě pracovat s programem MZDY, dokud se neozvu. Pro odhalení příčiny potřebuje programátor dostat dva soubory (nejsou v záloze) a případně i data před jakýmkoliv dalším zásahem. 
 • 2.2.2. Čisté mzdy: upraven protokol o provedených srážkách (zarovnání hodnot)
 • 2.2.1. Čisté mzdy: srážky bez data doručení se nesrážejí!!!
 • 2.2.1. Čisté mzdy: 5% sleva na podnikovém pojistném se nově uvádí i na protokolu ke zpracování i v případě, že zaměstnanec překročil stanovený limit 138 hodin
 • 3.3.5.7. Příkazy k úhradě - Agenda - PFKB - nový formát souboru: (prosím, vyzkoušejte, případně ihned telefonujte, pokud soubor nebude přijat, nemám jak vyzkoušet). Údaje pro PF nastavíte v číselníku 6.4.1. Penzijní fondy (pro příslušný přídavek MS 1.1.9. Trvalé přídavky - na inkasní místo s médiem)
  1.      V sumační větě musí být na deváté pozici uveden variabilní symbol platby bez úvodních nul
  2.      Přidáno kódování UTF-8
 • 3.6.7.5.1. Potvrzení pro banku - aktualizováno nastavení pro rok 2023 (nezahrnují se dohody o provedení práce a peněžitý příspěvek na stravování), POZOR, každá banka má své požadavky, proto v případě, že nastavení nevyhovuje, telefonujte, upravíme přes TV.
 • 3.8.8. Podklad pro výpočet RPJ - doplněn export sestavy do csv pro případné uživatelské úpravy.
  Hodiny A - odpracované hodiny,
  Hodiny B - PS, DPČ: hodiny z plánovacího kalendáře zaměstnance, není-li plánovací kalendář doplněn, hodiny z 6.3.1. Pracovní doba (bez svátků) podle směnnosti z MS Pracovní doba (aby se podíl zaměstnance ve sloupci RPJ správně vypočítal, u směnnosti musí být nastaveno 100% úvazku, není-li a zaměstnanec má odpracované hodiny, je třeba vstoupit do MS 1.1.A. Pracovní doba a u příslušného PPV otevřít údaje Pracovní doba a znovu uložit (program 100% sám doplní). Opravovat nebudeme, vzhledem k připravovaným změnám od 1.1.2024 bude nutné přístup k pracovní době u dohod zcela změnit.

Děkuji všem jménem kolektivu autorů za připomínky a spolupráci. Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, prosím, hned mi telefonujte na číslo 602 27 07 13 (ne mezi 11 a 13 hodinou) nebo napište mail, pokud se nedovoláte.

Helena Plavecká


Mzdy32 verze 33.10. pro rok 2023 ze dne 12.3.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.04. nebo 33.06. nebo 33.08. v období 02/23 až 03/23.

 • Opravena chyba v 3.4.1.1.2. E-podání - PVPOJ, kdy v případě, že důvod slevy G neměl uvedenou hodnotu pracovní doby, podání nebylo převzato. Element kratší pracovní doby se v tomto případě neuvádí. Pokud se v souboru nevyskytoval zaměstnanec s G, podání bylo v pořádku.
 • Opravena chyba v 3.4.1.2.3. E-podání - NEMPRI, kdy v případě, že zaměstnanec měl směrovaný doplatek mzdy na adresu nebo v hotovosti, podání nebylo převzato. Pokud byl doplatek směrován na účet, podání bylo v pořádku.
 • Opravena chyba v 3.4.1.4.2. E- podání ELDP, kdy nešel vytvořit “XML pro datovou schránku”. Odesílání e-podáním bylo v pořádku.

Děkuji všem jménem kolektivu autorů za připomínky a spolupráci. Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, prosím, hned mi telefonujte na číslo 602 27 07 13 (ne mezi 11 a 13 hodinou).

Helena Plavecká


Mzdy32 verze 33.08. pro rok 2023 ze dne 9.3.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.04. nebo 33.06. v období 02/23 až 03/23.

Změny od verze 33.06.:

 • Aktualizována sestava 3.3.5.8. Souhrnný přehled plateb v části Sociální zabezpečení.
 • Aktualizované intervaly pro výše uvedenou sestavu:
  SocPojCelkem = 
  8545,8546,8547,-8549
  SocPojPod = 8545,8547,-8549
  SocPojOdeslano = 
  9546
 • Doplněno č. faktury při zaúčtování DM 8549 - Sleva 5%.
  Pokud máte slevu, doporučuji znovu zpracovat čisté mzdy a provést znovu zaúčtování a také znovu importovat spojovací soubor do účetnictví.

Mzdy32 verze 33.06. pro rok 2023 ze dne 8.3.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.04. v období 02/23 až 03/23.

Změny od verze 33.04.:

 1. V menu 3.4.1.1.2 E-podání PVPOJ - opravena chyba součtu v položce D11 v souboru XML - při odesílání PVPOJ, pokud je vyplněna sleva 5%. Formulář je v pořádku.
 2. V menu 4.2. Roční zúčtování v položce 18 g) byla zvýšena mez pro slevu na dani za umístění dítěte - program nepovolil zadat vyšší hodnotu než 16200 Kč. Slevu lze uplatnit za každé umístěné dítě až do výše 16200 Kč. Příklad: 3 dětí v MŠ = lze uplatnit až 3*16200=48600 Kč (samozřejmě dle potvrzení: 1. dítě 6250 + 2. dítě 12300 + 3. dítě 6820 = 25370 Kč).

Pokud budete dne 9.3.2023 potřebovat pomoc, volejte do 9 hodin nebo pak až po 13 hodině.

Děkuji za pochopení.