Aktualizace 33.10. pro rok 2023. Lze instalovat na verzi 33.04.. nebo 33.06. nebo 33.08. v období 02/2023 nebo 03/2023.
Velikost souboru: 3,960.43 Kb
Staženo: 694

Mzdy32 verze 33.10. pro rok 2023 ze dne 12.3.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.04. nebo 33.06. nebo 33.08. v období 02/23 až 03/23.

 • Opravena chyba v 3.4.1.1.2. E-podání - PVPOJ, kdy v případě, že důvod slevy G neměl uvedenou hodnotu pracovní doby, podání nebylo převzato. Element kratší pracovní doby se v tomto případě neuvádí. Pokud se v souboru nevyskytoval zaměstnanec s G, podání bylo v pořádku.
 • Opravena chyba v 3.4.1.2.3. E-podání - NEMPRI, kdy v případě, že zaměstnanec měl směrovaný doplatek mzdy na adresu nebo v hotovosti, podání nebylo převzato. Pokud byl doplatek směrován na účet, podání bylo v pořádku.
 • Opravena chyba v 3.4.1.4.2. E- podání ELDP, kdy nešel vytvořit “XML pro datovou schránku”. Odesílání e-podáním bylo v pořádku.

Děkuji všem jménem kolektivu autorů za připomínky a spolupráci. Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, prosím, hned mi telefonujte na číslo 602 27 07 13 (ne mezi 11 a 13 hodinou).

Helena Plavecká


Mzdy32 verze 33.08. pro rok 2023 ze dne 9.3.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.04. nebo 33.06. v období 02/23 až 03/23.

Změny od verze 33.06.:

 • Aktualizována sestava 3.3.5.8. Souhrnný přehled plateb v části Sociální zabezpečení.
 • Aktualizované intervaly pro výše uvedenou sestavu:
  SocPojCelkem = 
  8545,8546,8547,-8549
  SocPojPod = 8545,8547,-8549
  SocPojOdeslano = 
  9546
 • Doplněno č. faktury při zaúčtování DM 8549 - Sleva 5%.
  Pokud máte slevu, doporučuji znovu zpracovat čisté mzdy a provést znovu zaúčtování a také znovu importovat spojovací soubor do účetnictví.

Mzdy32 verze 33.06. pro rok 2023 ze dne 8.3.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.04. v období 02/23 až 03/23.

Změny od verze 33.04.:

 1. V menu 3.4.1.1.2 E-podání PVPOJ - opravena chyba součtu v položce D11 v souboru XML - při odesílání PVPOJ, pokud je vyplněna sleva 5%. Formulář je v pořádku.
 2. V menu 4.2. Roční zúčtování v položce 18 g) byla zvýšena mez pro slevu na dani za umístění dítěte - program nepovolil zadat vyšší hodnotu než 16200 Kč. Slevu lze uplatnit za každé umístěné dítě až do výše 16200 Kč. Příklad: 3 dětí v MŠ = lze uplatnit až 3*16200=48600 Kč (samozřejmě dle potvrzení: 1. dítě 6250 + 2. dítě 12300 + 3. dítě 6820 = 25370 Kč).

Pokud budete dne 9.3.2023 potřebovat pomoc, volejte do 9 hodin nebo pak až po 13 hodině.

Děkuji za pochopení.