Aktualizace 32.22. pro rok 2022. Lze instalovat na verzi 32.20. v období 09/2022.
Velikost souboru: 3,78 MB
Staženo: 661

Mzdy32 verze 32.22. pro rok 2022 ze dne 22.9.2022

Verze se reinstaluje na verzi 32.20. v období 09/22.

Změny od verze 32.20.:

3.6.2.1. Přehled čerpání dovolené - sestava zahrnuje i čerpání dovolené z předchozího PPV, je-li aktivním PPV pokračujícím z předchozího (Příklad: do 30.6.2022 PPV 111/01, od 1.7.2022 pokračující PPV 114/01)

6.3.1. Přepínače - Zpracování - Pojištění - Mez pro odvod ZP nad 50%: Hodnota přepínače se od období 09/22 snižuje na hodnotu 11014 Kč (snížení odvodu za státní pojištěnce)

POZOR: Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb.

Nárok na uvedený odpočet nemají žádné jiné osoby jako zaměstnanci, za které platí pojistné stát a ani osoby samostatně výdělečně činné. Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon má účinnost 31. 8. 2022. VZP se vyjádřila, že poprvé se tento VZ použije za měsíc září.