Aktualizace 32.16. pro rok 2022. Lze instalovat na verzi 32.14. v období 05/2022.
Velikost souboru: 3,76 MB
Staženo: 657

Mzdy32 verze 32.16. pro rok 2022 ze dne 26.5.2022

Verze se reinstaluje na verzi 32.14. v období 05/22.

Změny od verze 32.14.:

1.1.7. Pracovní vztahy - položka Nem.poj.do se při uložení nuluje u všech PPV kromě PPV 435 - dohoda o provedení práce.

1.1.C. Dovolená stará (zůstatky do roku 2022) - opraven přepočet zůstatku (v některých případech se přepočet při závěrce neprovedl.

3.6.6.8.2. Export ročního souboru do CSV - doplněny účty tam, kde to má smysl - sestava pro auditory.

3.6.7. Prohlášení poplatníka - tisk černobílý na obě strany.

3.7.3. Nevyčerpaná dovolená - v období 01/RR doplněna běžná dovolená - sestava pro auditory.

6.4.1. Číselníky vlastní - Řádky mzdového listu - aktualizace ř. 51, kde byl doplněn nápočet doplatku do zaručené mzdy.

6.4.1. Číselníky vlastní - Důvody ukončení pracovního vztahu - pro ONZ byl název důvodů podle §66 ZP nepřehledný, proto byl lehce pozměněn (kódy 13 a 14).

6.3.1. Přepínače - sekce Ostatní - položka Nulovat po zařazení nového zaměstnance - doporučuji prověřit a zatrhnout - předejdete tak možným komplikacím po zařazení nového zaměstnance s odlišným typem PPV (nevynulování položky Nem.poj.do po předchozím zaměstnanci způsoboval problém v MS 1.1.7. Pracovní vztahy).

ONZ a ELDP: Pozor na položky v MS 1.1.7. Pracovní vztahy, odkud se provádí nápočet do výstupů.
Datum od = datum uzavření PPV (příklad: PS uzavřena od 1.5.2022), protože je neděle, kdy zaměstnance zpravidla nenastoupí do zaměstnání, nemocensky je pojištěn až od 2.5.2022)
Nem.poj.od = Nemocensky pojištěn od 
(příklad 1:  běžné pracovní vztahy (datum, od něhož vzniká nemocenské pojištění - datum skutečného nástupu do zaměstnání)
(příklad 2: pracovní vztahy ZMR a DPP (datum 1. KD v měsíci nebo datum nástupu, v němž poprvé příjem překročil limit, od něhož vzniká nemocenské pojištění

  • DPČ ZMR uzavřena od 15.3. - již v období 03 je zaměstnanec nemocensky pojištěn, protože příjem (5200 Kč) překročil limit (v roce 2022 = 3500 Kč), do položky Nem.poj.od se uvede 15.3.
  • DPČ ZMR uzavřena od 15.3. - v období 03 ani 04 není zaměstnanec nemocensky pojištěn, protože příjem (2500 Kč) nepřekročil limit (v roce 2022 = 3500 Kč), poprve překročil limit v období 05 (5200 Kč)  do položky Nem.poj.od se uvede 1.5.).
  • DPP uzavřena 1.6. - do položky Nem.poj.od se uvede 1. KD měsíce, kdy zaměstnanec překročí limit pro DPP (10000 Kč).

Při nápočtu do ONZ a ELDP se doplní datum z položky Nem.poj.od, je-li doplněna, není-li, pak se doplní údaj z položky Datum od.
POZOR: Program do položky Nem.poj.od automaticky doplňuje při zadávání nového pracovního vztahu datum z položky Datum od. 
Je na mzdové účetní, aby datum překontrolovala, případně aktualizovala dle výše uvedeného. Pokud jde o ZMR a DPP, položku Nem.poj.od aktualizuje vždy při prvním překročení limitu!, kdy musí zaměstnance přihlásit k nemocenskému pojištění (ONZ).

 

Dovoluji si Vás pozvat na červnový webinář. Pozvánku s datem konání a obsahem obdržíte zprávou do modulu MZDY kolem 15.6.2022. Předem upozorňuji, že od 28.6.2022 do 5.7.2022 jsem v zahraničí, proto, prosím, v tomto termínu netelefonujte. 

JMÉNEM KOLEKTIVU AUTORŮ DĚKUJI VŠEM UŽIVATELŮM ZA SPOLUPRÁCI.       
Helena Plavecká