Aktualizace 32.06. pro rok 2022. Lze instalovat na verzi 32.04. v období 02/2022.
Velikost souboru: 3,69 MB
Staženo: 680

Mzdy32 verze 32.06. pro rok 2022 ze dne 28.2.2022

Verze se reinstaluje na verzi 32.04. v období 02/22.

Změny od verze 32.04.:

1.1. Matriční soubory

U některých znaků, které nejsou z české abecedy, docházelo při tisku grafických formulářů nebo při výstupu do xml k jejich zkomolení. Nyní se pro převod znaků používají systémové funkce z Windows. Pro správnou funkci je nutné mít v operačním systému nastavené české národní prostředí, což naprostá většina instalací Windows splňuje.
V případě problémů lze zkontrolovat nastavení, např. Windows 10: Nastavení - Čas a jazyk - Jazyk - Jazyk zobrazení systému Windows = čeština; případně i: Nastavení - Oblast - Země nebo oblast = Česká republika; a v případě problémů zkontrolovat: Nastavení - Čas a jazyk - Jazyk - Související nastavení - Jazyková nastavení vyžadující správce - Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode = Čeština (Česko).

1.1.3.2. Trvalé srážky
1.2.1. Základní pořízení
1.2.2. Přídavky a srážky

Rozsah položky Faktura byl zvýšen na 10 znaků.

1.1.8. Mzdové údaje - Skupina zaručené mzdy

V MS Mzdové údaje lze zadat skupinu zaručené mzdy 0 (nula) v případě, že zaměstnanec má smlouvu o výkonu funkce a nevykazujete u něj odpracované hodiny. Při pořízení nového zaměstnance (případně nového PPV) se nabízí vždy skupina 1.

2.2. Čisté mzdy

Dořešeny nápočty do základu daně při souběhu odměny za produktivní práci, motivačního příspěvku, nadlimitního motivačního příspěvku a případně i odměny z dohody o provedení práce u učňů a studentů.
Pokud jste již vyplatili motivační příspěvek v období 01/22, zatelefonujte mi, prosím, po obdržení této verze.

3. Výstupy

Odstraněny barevné tisky (na žádost některých uživatelů) kromě zápočtového listu (barevný tisk podle zatržítka Stínovaný formulář) a ELDP.

3.4.1.1.3. Přehled přijatých a odeslaných podání PVPOJ
Také v roce 2022 se zobrazují odeslaná a přijatá podání PVPOJ, pokud byly odeslány prostřednictvím e-podání.

3.6.1. Mzdové listy
Při tisku mzdových listů byl upraven odpočet čerpané dovolené už za období 12/21, rovněž byl upraven odpočet splátky už za období 12/21 u srážek. 

4.1. Měsíční uzávěrka

Již od verze 32.04. měsíční uzávěrka zablokuje některé nabídky v menu, případně již nepovolí provádět opravy dat matričních souborů, číselníků, nastavení a různých akcí v servisu. V průběhu tohoto roku jsem opravovala nekonečné množství dat - a to nejen z důvodu špatného vykazování covidového OČR.
Největším problémem je nepozornost mzdové účetní vzhledem k aktivnímu období. Proto si, prosím, pozorně přečtěte následující postup:

 1. Máme v posledním období vyplaceno a odeslány odvody.

 2. Máme kromě obvyklých sestav HM, DPN, čistých mezd (3.3.5. Výplaty) také sestavu 3.3.4. Sumární čisté příjmy.

 3. Máme příslušné sestavy 3.4. Odvody.

 4. Máme provedeno 2.3. Zaúčtování a sestavu 3.5.1. Přehled zaúčtování.

 5. Sestavy potřebné pro kontroly doporučuji uložit do PDF.

 6. Provedeme 4.1. Měsíční uzávěrka, abychom do uzavřeného období nemohli provádět opravy matričních souborů a pořizovat data. 

 7. Pokud zcela nestandardně pořizujeme k již zpracovaným a uzavřeným mzdovým dokladům dodatečně PHM, můžeme provést opravy pořízených dat doplněním PHM a znovu provést zpracování a zaúčtování. VŽDY je nutné překontrolovat nové zpracování porovnáním sestavy 3.3.4. Sumární čisté příjmy z původního a nového zpracování. Musí být stejné doplatky zaměstnanců.

 8. Než začneme pořizovat DPN, vždy se ujistíme, že jsme ve správném období. Stále máme na paměti, že mzdy nejsou účetnictví, že je nutné striktně dodržovat měsíční zadávání a zpracování dat. To znamená, že u DPN, kde si stáhneme v únoru notifikace a jsme ve zpracování agendy v aktivním období 01, DPN bude od data vzniku např. 15.1. do posledního dne zpracovávaného období (31.1.), pokud nemoc trvá i nadále. Další část DPN pořídíme až do období 02. 

Závěrem: V uzavřeném období nelze provádět opravy v matričních souborech a vlastních číselnících. Dále nelze spouštět vybraně servisní akce. 

4.2. Roční zúčtování daně

Opraven výpočet daně na ř. 12 ve vstupním formuláři v případě, že příjem zaměstnance překročil základ daně na ř. 11 hodnotu meze pro zvýšenou daň (1701168 Kč), pokud tento zaměstnanec žádá o RZ. 

6.1. Nastavení období

V modulu MZDY se lze vrátit maximálně do období 09/17. Bez instalace verze z příslušného období a obnovy dat ze zálohy se do starších období nelze vrátit.

6.3.1. Přepínače

V pátek 25.února 2022 byla na stránkách ministerstva spravedlnosti zveřejněna aktuální informace o výpočtu srážek ze mzdy a upravená metodika. Ministerstvo spravedlnosti ve svém oficiálním stanovisku zaujalo postoj, že se má mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení promítnout do provádění srážek z příjmu dlužníků už za měsíc leden 2022. Zaměstnavatelé, kteří mimořádné náklady do srážky z lednové výplaty dlužníka nepromítli, by měli srážku ze mzdy za leden 2022 přepočítat. Ministerstvo zároveň podotýká, že závěry publikované metodiky nejsou právně závazné a soudy mohou zaujmout jiné stanovisko. Soudy mohou vydat vlastní opatření pro účely výkonu dohlédací činnosti nad insolvenčními správci, ve kterých zaujmou přesně opačné stanovisko, které je pro insolvenční správce naopak závazné.

2022

před změnou

po změně

Životní minimum jednotlivce

3860

3860

Náklady na bydlení

6815

7935

Základní nezabavitelná částka

10675

11795

¾ základní nezabavitelné částky

 • na osobu povinného

8006,25

8846,25

⅓ nezabavitelné částky

 • na vyživovanou osobu

2668,75

2948,75

Dvojnásobek nezabavitelné částky

 • srážka bez omezení nad

21350

23590

 

6.3.5. Intervaly DM

Znovu byly nastaveny intervaly pro sestavu 3.4.1.4.1. Podklad pro ELDP v obdobích 12/21, 1/22 a 2/22.

6.3.7.1. E-podání - Certifikáty a nastavení

ČSSZ: Oznamujeme, že byl nasazen nový šifrovací certifikát pro e-Podání DIS.CSSZ.2023, platný od 22. 2. 2022 do 13. 3. 2025. Je zveřejněn na stránce https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni. Stávající certifikát je platný do 9.3.2022.

6.4.1. Číselníky vlastní - druhy mezd 

Pro opakování: Druhy mezd u dovolené - opraven název v číselníku DM a zároveň aktualizován název v Katalogu prací.

DM 181,182 = dovolená stará, na kterou vznikl nárok do konce roku 2020.

DM 184,185,186,187,188 = dovolená běžná, na kterou vznikl nárok od roku 2021.

Prosím, vyčerpejte u zaměstnanců starou dovolenou alespoň do konce roku 2022, ať můžeme zrušit tuto dualitu u dovolené v matričních souborech a na sestavách včetně opisu čerpání dovolených na výplatních páskách. 

Další verzi dostanete určitě na konci března, od 1.4.2022 je nová struktura pro e-podání ONZ.

Přeji hlavně zdraví a děkuji jménem kolektivu autorů za pochopení.   
Helena Plavecká