Aktualizace 32.04. pro rok 2022. Lze instalovat na verzi 32.02.  v období 01/2021.
Velikost souboru: 3,57 MB
Staženo: 685

Mzdy32 verze 32.04. pro rok 2022 ze dne 5.2.2022

Verze se reinstaluje na verzi 32.02. v období1/22.

Změny od verze 32.02.:

 

Pořízení

1.2.3. Pořízení DPN

1. Otcovská dovolená - od období 01/22 prodlouženo na 14 KD

2. Hodiny po půlnoci u posledního dne náhrady se odečítají. Dobře překontrolujte, případně mi pošlete mail, pokud najdete chybu.

 

Zpracování

2.2. Čisté mzdy - opraven výpočet měsíčního daňového bonusu (byl odstraněn maximální limit pro výplatu měsíčního daňového bonusu od roku 2022, program, bohužel, vypočítal 0). Za chybu se omlouváme.

 

Výstupy

3.1.0. Karta zaměstnance a 3.6.1. Mzdový list - opraveno zobrazení sazeb u mzdy hodinové v sekci Mzda na kartě zaměstnance a na úplném mzdovém listě, kde došlo k posunutí desetinné čárky u hodinových mezd v položkách Osobní ohodnocení, Přípl.1, Přípl 2.

POZOR: Na úplném mzdovém listě se u běžné dovolené neodečítá Vyčerpaná dovolená ve zpracovávaném období, opisuje se nárok k 1.dni období z MS 1.1.C. Dovolená

3.2.1., 3.2.2., 3.3.3., 3.3.5.3.1., 3.3.5.3.2. - Opisy v některých položkách zobrazovaly *** místo hodnoty u zaměstnanců (100 000 a více), pokud to objevíte i u jiných sestav, pošlete mi mail. 

POZOR: Prosím, všichni si každý měsíc po zpracování mezd a odeslání doplatků tiskněte sestavu 3.3.4. Sumární čisté příjmy (alespoň sumář za podnik). Při případných opravách a po novém zpracování musí být doplatky stejné jako v původním zpracování.

 

Uzávěrky

4.1. POZOR:Provedení měsíční uzávěrky zablokuje přístup pro opravy do 1.1. Matriční soubory. Pokud chcete opravovat nastavení položek v matričních souborech uzavřeného období, je nutné zrušit měsíční uzávěrku v 5.0.M. Zrušení měsíční uzávěrky.

Uzavřené období zjistíte ihned v horní liště okna, kde se vedle aktivního období po provedení měsíční uzávěrky objeví písmeno U (např. 01/2022:U). Už nemáme jinou cestu, jak Vás upozornit na to, že provádíte opravy v MS do uzavřeného období - například tam klidně přidáte vyživované děti…. a pak je marně hledáte v aktuálním období, někdy také pustíte znovu omylem zpracování a divíte se, že máte jiné výsledky.

Bohužel, opravy a pořízení dat nelze zablokovat, protože tam někteří provádíte opravy PHM zpětně, a pak nutně musíte provést znovu zpracování včetně zaúčtování.

 

Intervaly

6.3.5. Intervaly DM - nezapomeňte si překontrolovat, případně opravit v období 12/21 nastavení intervalů u výstupu 3.4.1.4.1. Podklad pro ELDP v položkách:

DnyNezap=1196

DobyOdectene=1195

Je to důležité pro korektní vytvoření ELDP za rok 2021!!!

Pro rok 2022 můžete už v období 01/22 nastavit také, ale určitě opravíme v příští verzi (pravděpodobně až v období 02/2022).

6.3.5. Intervaly DM - 3.4.5. Podklady pro podíl OZP opravte si v období 12/21 v položce 

NeodpracHod=PH_PPV_OZP_Neodpracovane,-188 již před zpracováním výkazu.

a to tak, že za výraz, který je tam uveden, uděláte čárku a mínus a vypíšete DM188.

Do neodpracovaných hodin, které se zahrnují do počtu zaměstnanců pro odvod jsem omylem zahrnula i proplacenou dovolenou z roku 2021 (běžná), zbytečně by Vám to navýšilo setinky zaměstnance s ukončeným pracovním poměrem o všechny hodiny proplacené běžné dovolené.

 

Nastavení

6.5. Nastavení - Obsluha - na žádost uživatelů doplněna kategoriePersonalista(přístup pouze do 1.1. Matriční soubory a 3.1.Výstupy - Matriční soubory, 3.9. Pracovní poměr a některých vybraných servisních akcí: 5.1. Záloha, 5.2. Obnova, 5.3. Rekonstrukce, 5.6. Informační soubor, 5.8. Zprávy pro uživatele, 6.1. Zpracovávané období, 6.2. Prostředí programu, 6.3. Mzdová nastavení(pouze k nahlížení), 6.5. Obsluha (6.5.1. Změna obsluhy, 6.5.2. Změna hesla) ). Zároveň byly provedeny úpravy názvů kategorií, byly přidány písmenné zkratky. Aktivní obsluha se nově zobrazuje v pravém horním rohu okna.

 

Děkuji všem za pochopení, jsme opravdu ve velmi svízelné situaci. Děkuji za Vaše připomínky, případně oznámení o chybách. Pokud budete cokoliv potřebovat, víte, že jsem Vám k dispozici. Pokud Vám nezvednu mezi 11 a 13 hodinou telefon (prosím, v této době mi netelefonujte), víte, že Vám po 13 hodině zavolám. 

 

Helena Plavecká