Aktualizace 31.20. pro rok 2021. Lze instalovat na verzi 31.18. v období 07/2021.
Velikost souboru: 4,07 MB
Staženo: 662

Mzdy32 verze 31.20. pro rok 2021 ze dne 29.7.2021

Verze se reinstaluje na verzi 31.18. v období 07/21.

Změny od verze 31.18.:

VÝSTUPY,  INTERVALY, ČÍSELNÍKY

 • Sestava 3.4.1.4. Podklad pro ELDP - upraven formát sestavy
 • Sestava 3.8.1.  Podklad pro statistiku (INTERVALY):

  DM 169 Odměna za pracovní pohotovost do položek:

  1.Ostatní osobní náklady=170..173,177..179,228..229 (nepatří, pokud zahrnujete DM 169 do příplatků)
  2. Mzdy bez OON=110..118,120..162,165..169,181..202,209  (patří, pokud zahrnujete DM 169 do příplatků)
  3. 145_06 Příplatky ostatní=128..129,132..134,136..149,169  (patří, pokud zahrnujete DM 169 do příplatků)

  OdpracovaneDnyHod=
  DM 1109 - bez OON nebo
  DM 1110 - včetně OON, nastavte správnou variantu pro Vaše účely.
 • Sestava 3.6.7.6. Potvrzení pro soud (INTERVALY)
  Ostatní složky mzdy (platu) = položka Ostatní složky=
  KC_PPV_Priplatky_Celkem,-KC_PPV_Priplatky_NezahrDoZarMzdy,KC_PPV_Premie_Celkem,KC_PPV_PlneniZahrnovane,-KC_PPV_NahradaNemoc,-KC_PPV_KarantenniPriplatek.

 • Interval pro výpočet daně PPV_DAN_ZM=
  111..254,349,511..623,812..813,815..820,822,844,911..924.
  Doplněno PPV 349, učňům a studentům s motivačním příspěvkem a nadlimitním motivačním příspěvkem se chybně napočítával základ daně.

 • Číselník Řádky mzdového listu
  ř. 64 Jubilea byl přesunut do řádku 59 Jubilea a jiné
  ř. 64 Karanténní příplatek  (požadavek kontrol OSSZ).

 • Interval pro nápočet pro exekuce aktualizován a zahrnuje tyto druhy mezd:
  KC_ZAM_ZakladExekuceVcDPP=
  KC_PPV_HMProExekuce,KC_ZAM_Korekce_Ex,-KC_ZAM_OdvodyDane=
  110..118,120..162,165..173,177..179,181..202,209,228..233,240..250,252..255,265..266,
  271..275,280..289,360,924,-500..515,-540,-546.

 • Položky výplatnice
  Výplatnice: Pokud jste si nevšimli, tak se na výplatnici (všechny typy) zobrazuje položka Srážky včetně Zálohy, která je zobrazena ještě jednou jako odečítaná v následující položce (Záloha -). Oprava byla provedena v  6.4.1. Číselníky vlastní - Položky výplatnice - položka 401 v Srážky celkem = KC_ZAM_Srazky_Pred_Doplatkem,-KC_ZAM_Srazky_Zaloha_Poklad. Je snížena o poskytnoutou zálohu v hotovosti pokladnou.

 • Úpravy v odesílání výplatnic e-mailem
  1. Odeslání výplatnic e-mailem bylo doplněno o dotaz před vlastním spuštěním odesílání.
  2. Byla přidána možnost pauzy mezi jednotlivými výplatnicemi (implicitně 5 sekund), aby se snížila pravděpodobnost, že odesílané výplatnice budou považovány za spam. Můžete upravit v 6.3.3.2. Výplatnice e-mailem.
  3. Byla opravena hláška při uživatelském přerušení.
 • 6.3.1. Přepínače - Zpracování - Daně - Zvýhodnění a bonusy - Daňový bonus: opraveny položky: měsíční výše min: 50 a roční výše min: 100. Z nějakého záhadného důvodu se tyto položky s minulou verzí vynulovaly. Vše se napraví v rámci RZ nebo daňového přiznání, tito zaměstnanci budou zajisté žádat o RZ nebo si udělají DaP vzhledem k následujícím změnám.

 • Daňové zvýhodnění na děti - novelizováno zákonem č. 285/2021 Sb., ze dne 13.7.2021 se mění i zákon 586/92 Sb. o daních z příjmů, účinnost tohoto zákona je dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, tj. 28.7.2021:

  V § 35c odst. 1 se částka 19404 Kč nahrazuje částkou 22320 Kč a částka 24204 Kč částkou 27840 Kč.
  V § 35d odst. 4 se slova „maximálně však do výše 5025 Kč“ zrušují.
  Z těchto změn vyplývá, že daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvýší na částku 22320 Kč, tzn., že měsíční výše daňového zvýhodnění na druhé dítě bude činit 1860 Kč a daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě se zvýší na částku 27840 Kč, tzn., že měsíční výše daňového zvýhodnění na třetí a každé další dítě bude činit 2320 Kč.
  Změna v § 35d, tj. vypuštění horní hranice měsíčního daňového bonusu reaguje na změnu, která platí od 1. 1. 2021, tj. na zrušení maximální výše daňového bonusu (60300 Kč).

  Přechodná ustanovení
  Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě se použije již pro zdaňovací období roku 2021 ve zvýšené částce (POZOR: Až v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání). Při výpočtu zálohy na daň z příjmů se bude měsíční daňové zvýhodnění poskytovat po celý rok 2021 ve výši dosud platné. 

  Ustanovení § 35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021.

  Z přechodných ustanovení vyplývá, že po celý rok 2021 bude platná horní hranice měsíčního daňového bonusu 5025 Kč. Protože je zrušena roční horní hranice daňového bonusu (60300 Kč), budou z tohoto důvodu náležet některým zaměstnancům poměrně vysoké přeplatky na dani. Upozorněte zaměstnance, kterých se to týká, aby požádali o RZ nebo podali daňové přiznání.

Různé

 • Bylo upraveno načítání symbolických intervalů tak, aby se promítly správně i změny provedené během předchozích období.
 • Opravena chyba, kdy se při zadávání nového zaměstnance (při vypnutém přepínači Nulovat po zařazení nového zaměstnance) doplnil nárok na dovolenou od předchozího zaměstnance a položka nešla ručně aktualizovat. Doporučuji pro jistotu přepínač pro nulování zapnout, ať se pak nedivíte, co jste tam od předchozího zaměstnance zapomněli. Při pořízení nového zaměstnance vždy kontrolujte všechny položky.
 • MULTILICENCE: Při převzetí (jen při aktualizaci stávající dříve přidělené licence) licence z internetu jsou ponechány případné existující multipodniky, které existují v lokální licenci, ale již nejsou součástí licence z Profexu. Změna byla nutná kvůli novému mechanismu fungování licencí. Prosím, dobře překontrolujte, zda licence obsahuje potřebné údaje. Přebírání licencí z lokálního souboru (ať už od Profexu nebo z centrály) funguje postaru, tj. s úplným přepisem licence.
 • Na přepočtu nápočtových druhů mezd (1000..1599) od počátku roku se ještě pracuje, začleníme do některé z dalších verzí tak, aby mzdové listy a ELDP za rok 2021 byly OK.

 

Vážení uživatelé, díky za trpělivost, díky za spolupráci.

Pokud najdete chybu, pošlete mi, prosím, ihned mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mi telefonujte na 602270713.

Helena Plavecká